• (+976) 11-312458
  • mongolia@ozone.mn
Арга хэмжээ, сургалт, семинар
“ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫН ИМПОРТ, ЭКСПОРТОД ХЯНАЛТ ТАВИХ НЬ” сэдэвт гаалийн улсын байцаагч нарын сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

“ГХФН/HCFC бодисыг үе шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр (HPMP)”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд 2021 оны 09 сарын 23-ны өдөр БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний алба (ОҮА)-аас Гаалийн ерөнхий газар (ГЕГ)-тай хамтран “ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОД...

2021-09-27 18:54:02

Дэлгэрэнгүй...