• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Арга хэмжээ, сургалт, семинар
“Хүнс боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын хөргөлттэй агуулах/зоорийн Засвар үйлчилгээний зөв дадал (GSPs)-д тулгуурлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн төслийг хянуулж, хэлэлцүүлэх” зөвлөлдөх уулзалтыг 2023 оны 09 сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.

...

2023-09-15 17:38:19

Дэлгэрэнгүй...
ХАЛУУН ДЭЛХИЙГ СЭРҮҮЦҮҮЛЭХҮЙ СЭДВИЙН ДОР ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ-ИЙН СУРАГЧ, ОЮУТНУУДАД ЛЕКЦ УНШЛАА

...

2023-09-15 17:19:24

Дэлгэрэнгүй...
2023 оны 06 сарын 13-ны өдөр “Озон задалдаг бодис, дэлхийн дулааралд өндөр нөлөөтэй орлуулах бодисын импорт, экспортод хяналт тавих, хууль бус худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх” сургалт-хэлэлцүүлгийг танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулав.

...

2023-06-13 15:00:00

Дэлгэрэнгүй...
Хөргөлтийн засвар үйлчилгээний салбарын чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Техник Технологийн Политехник Коллежтэй хамтран ажиллах тухай уулзалт болов.

...

2023-05-03 18:00:00

Дэлгэрэнгүй...
СҮҮ ХК-ний үйлдвэр болон хөргөлтийн технологитой танилцав

...

2023-03-31 18:00:00

Дэлгэрэнгүй...
2023 оны 3 сарын 24-ны өдөр Озоны үндэсний албанаас "Хөргөлтийн шинэ технологийн танилцуулга – Дэлхийн чиг хандлага" сургалтыг танхимаар зохион байгуулав.

...

2023-03-24 17:46:57

Дэлгэрэнгүй...
"Хөргөлтийн шинэ технологийн танилцуулга – Дэлхийн чиг хандлага" сэдэвт танилцуулга сургалт зохион байгуулагдах БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

...

2023-03-09 17:52:51

Дэлгэрэнгүй...
Монреалийн протоколыг хэрэгжүүлэхэд озон задалдаг бодисын импорт, экспортод хяналт тавих гаалийн болон байгаль орчны хяналтын ажилтнуудад цахим сургалт зохион байгууллаа

...

2022-12-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
“Монреалийн Протоколоор зохицуулдаг хөргөх бодисын Монгол Улсын импорт, хэрэглээ, Кигалийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоонд хийсэн дүн шинжилгээ, стандарт үйл ажиллагааны журмын төслийг танилцуулах” зөвлөлдөх уулзалт боллоо.

...

2022-12-02 09:47:19

Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ УЛСАД ГХФН/HCFC ХӨРГӨХ БОДИСЫН ИМПОРТ/ХЭРЭГЛЭЭ, КИГАЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, СТАНДАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫН ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ 2022.12.01-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

...

2022-11-18 17:54:06

Дэлгэрэнгүй...