• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Арга хэмжээ, сургалт, семинар
Олон улсад хүчин төгөлдөр "Чадамжийн гэрчилгээ" -г авах боломж Хүнсний хөргөлтийн салбарт ажиллаж буй Хөргөлтийн техникийн ажилтнуудад нээгдэж байна

Хүнсний хөргөлтийн салбарын техникийн ажилтнуудад зориулсан Хөргөлт, агаажуулалтын засварчин, техникчдийн заавал эзэмшсэн байх шаардлагатай гурван гол чадамжаар үнэлүүлж, "ЧАДАМЖТАЙ" гэдгийг нотолсон МЭРГЭШЛИЙ...

2024-01-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
“Монгол Улсад гидрохлорфторт нүүрстөрөгч (HCFC/ГХФН) хөргөх бодисыг үе шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд мэргэшсэн үнэлээч бэлтгэх танхимын сургалт зохион байгуулагдав

“Монгол Улсад гидрохлорфторт нүүрстөрөгч (HCFC/ГХФН) хөргөх бодисыг үе шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хөргөлт, агааржуулалтын салбарын ажилтны мэргэшлийн түвшин үнэлэх, зэрэг олгох мэргэшсэн үнэлээч ...

2024-01-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Озоны үндэсний албанаас "Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмж"-ийн тусгай зөвшөөрөл авдаг аж ахуйн нэгж, иргэдийн анхааралд дараах бичгийг хүргүүлж байна.

...

2023-10-18 15:55:45

Дэлгэрэнгүй...
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Озоны үндэсний албанаас "Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмж"-ийн тусгай зөвшөөрөл авдаг аж ахуйн нэгж, иргэдийн анхааралд дараах бичгийг хүргүүлж байна.

...

2023-10-18 15:55:44

Дэлгэрэнгүй...
Олон улсад хүчин төгөлдөр "Чадамжийн гэрчилгээ" -г авах боломж Хүнсний хөргөлтийн салбарт ажиллаж буй Хөргөлтийн техникч, машинист нарт нээгдэж байна.

...

2023-09-29 09:52:19

Дэлгэрэнгүй...
“Монгол Улсын Гидрохлорфторт нүүрстөрөгч (ГХФН/HCFC) төрлийн озон задалдаг бодисын хэрэглээнд хийсэн хянан магадлагааны үр дүнг үндэсний оролцогч талуудад танилцуулах” уулзалт болов.

...

2023-09-25 11:52:43

Дэлгэрэнгүй...
“Хүнс боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын хөргөлттэй агуулах/зоорийн Засвар үйлчилгээний зөв дадал (GSPs)-д тулгуурлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн төслийг хянуулж, хэлэлцүүлэх” зөвлөлдөх уулзалтыг 2023 оны 09 сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.

...

2023-09-15 17:38:19

Дэлгэрэнгүй...
ХАЛУУН ДЭЛХИЙГ СЭРҮҮЦҮҮЛЭХҮЙ СЭДВИЙН ДОР ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ-ИЙН СУРАГЧ, ОЮУТНУУДАД ЛЕКЦ УНШЛАА

...

2023-09-15 17:19:24

Дэлгэрэнгүй...
2023 оны 06 сарын 13-ны өдөр “Озон задалдаг бодис, дэлхийн дулааралд өндөр нөлөөтэй орлуулах бодисын импорт, экспортод хяналт тавих, хууль бус худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх” сургалт-хэлэлцүүлгийг танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулав.

...

2023-06-13 15:00:00

Дэлгэрэнгүй...
Хөргөлтийн засвар үйлчилгээний салбарын чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Техник Технологийн Политехник Коллежтэй хамтран ажиллах тухай уулзалт болов.

...

2023-05-03 18:00:00

Дэлгэрэнгүй...