• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Озон задалдаг болон бусад орлуулах бодисны төлбөр хураамж

Нэмэлт тайлбар:

  • Тусгай зөвшөөрөл олгох хүсэлт гаргаж буй аж ахуй нэгж, байгууллага нь Озоны үндэсний албанаас бүрдүүлэх баримт бичиг бүрдсэн гэж мэдэгдсэний дараа доорх хураамжуудыг төлнө.
  • Хураамжуудыг төлсний дараа Озоны үндэсний албанаас тусгай зөвшөөрлийн бичилтийг хийж БОАЖЯ-нд гарын үсэг зуруулж, баталгаажуулахаар хүлээлгэн өгнө.

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ

(Шууд төлбөр хийх дансны дугаар байхгүй тул дараах хоёр аргаар төлөх боломжтой)

НЭГДҮГЭЭР АРГА:

Онлайнаар буюу etax.mta.mn татварын цахим системээр нэвтэрч төлбөрийн  даалгавараар нэхэмжлэх үүсгэж төлөх

ХОЁРДУГААР АРГА:

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс дээр очиж нэхэмжлэх үүсгэж төлөх

Татварын газар:

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагч:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Мөнгөн дүн:

(ЗГ-ын 199 дүгээр тогтоол)

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис

27.000 төгрөг

Гүйлгээний утга:

Тусгай зөвшөөрөл авч буй аж ахуй нэгж, байгууллага ЭСВЭЛ иргэний нэр

 

Жич: Гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажсан тусгай зөвшөөрлийн эх хувийг БОАЖЯ-аас очиж авах ба ингэхдээ хураамж төлсөн төлбөрийн баримтуудын банкны тамгатай эх хувийг өгөх ба хэрвээ онлайнаар төлсөн тохиолдолд хуулбар үнэн гэсэн банкны тамга, теллерийн гарын үсэг зуруулах шаардлагатайг анхаарна уу.

 

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Хүлээн авах банк:

Төрийн сан банк

Хүлээн авагч:

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан

Дансны дугаар:

100 9000 130 40

Мөнгөн дүн:

12.500 төгрөг

Гүйлгээний утга:

Тусгай зөвшөөрөл авч буй аж ахуй нэгж, байгууллага ЭСВЭЛ иргэний нэр

 

 

2021-06-28 16:04:15