• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Арга хэмжээ, сургалт, семинар
2023 оны 3 сарын 24-ны өдөр Озоны үндэсний албанаас "Хөргөлтийн шинэ технологийн танилцуулга – Дэлхийн чиг хандлага" сургалтыг танхимаар зохион байгуулав.

...

2023-03-24 17:46:57

Дэлгэрэнгүй...
"Хөргөлтийн шинэ технологийн танилцуулга – Дэлхийн чиг хандлага" сэдэвт танилцуулга сургалт зохион байгуулагдах БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

...

2023-03-09 17:52:51

Дэлгэрэнгүй...
Монреалийн протоколыг хэрэгжүүлэхэд озон задалдаг бодисын импорт, экспортод хяналт тавих гаалийн болон байгаль орчны хяналтын ажилтнуудад цахим сургалт зохион байгууллаа

...

2022-12-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
“Монреалийн Протоколоор зохицуулдаг хөргөх бодисын Монгол Улсын импорт, хэрэглээ, Кигалийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоонд хийсэн дүн шинжилгээ, стандарт үйл ажиллагааны журмын төслийг танилцуулах” зөвлөлдөх уулзалт боллоо.

...

2022-12-02 09:47:19

Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ УЛСАД ГХФН/HCFC ХӨРГӨХ БОДИСЫН ИМПОРТ/ХЭРЭГЛЭЭ, КИГАЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, СТАНДАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫН ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ 2022.12.01-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

...

2022-11-18 17:54:06

Дэлгэрэнгүй...
Импортлогч, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүдэд зориулсан озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисын тээвэрлэлт, тайлагналтыг зөв мэдүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх цахим сургалтыг 2022 оны 11 сарын 09-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа

...

2022-11-10 20:36:17

Дэлгэрэнгүй...
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:24:39

Дэлгэрэнгүй...
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:23:35

Дэлгэрэнгүй...
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:22:53

Дэлгэрэнгүй...
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:21:51

Дэлгэрэнгүй...