• (+976) 11-312458
  • mongolia@ozone.mn
ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС БОЛОН БУСАД ОРЛУУЛАХ БОДИС ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА

ИРГЭН

ЖУРМЫН ЗААЛТ

1

Албан бичиг (Бөглөх маягтын хамт)

Өргөдөл (Бөглөх маягтын хамт)

3.7.1

2

Улсын бүртгэлин гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.7.7

3

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын нэр (Албан бичигт тусгах)

3.7.6

4

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисын олон улсын нэршил, химийн томъёо (Албан бичигт тусгах)

3.7.2

5

Олон улсын бүртгэлийн дугаар/CAS number (Албан бичигт тусгах)

3.7.3

6

Үйлдвэрлэгч, эсхүл албан ёсны борлуулагчаас дагалдуулан өгсөн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг, MNS 5029:2011 стандартад тавьсан шаардлага хангасан химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээллийн дагалдах хуудас (MSDS)

3.7.4

7

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисыг импортлох талаар нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ (монгол хэл, гадаад хэлнээс орчуулсан бол баталгаажсан орчуулгын эх хувь)

3.7.5

8

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис ашиглан хөргөлт, агааржуулалтын засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага нь мэргэшлийн гэрчилгээтэй засварчин, инженер, техникийн ажилтантай байх

(Засварчин, техникийн ажилтан нь Чадамжийн үнэлгээгээр үнэлүүлсэн чадамжийн гэрчилгээтэй байх)

2.1.3

 

 

 

2021-06-28 15:55:44