• (+976) 11-312458
  • mongolia@ozone.mn
ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС БОЛОН БУСАД ОРЛУУЛАХ БОДИС АГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА

ИРГЭН

ЖУРМЫН ЗААЛТ

1

Албан бичиг (Бөглөх маягтын хамт)

Өргөдөл (Бөглөх маягтын хамт)

3.7.1

2

Улсын бүртгэлин гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.7.7

3

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын нэр (Албан бичигт тусгах)

3.7.6

4

Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, ашиглах газар, зориулалт, тоо хэмжээг тусгасан баримт

(Албан бичигт тусгах ба INVOICE, PACKING LIST-ийг хавсаргах)

Жич: Invoice, Packing list дээрх тоног төхөөрөмжийн брэнд нэр, модель дугаар доорх үйлдвэрлэгчийн доторхойлолттой таарч байх

3.8.1

5

Худалдаа, үйлдвэрлэлийн зориулалттай хөргөлтийн болон агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн брэнд нэр, тэдгээрт агуулагдаж буй бодисын нэр, хэмжээ, бүтээгдэхүүний хүчин чадал зэргийг тодорхойлсон үйлдвэрлэгч, эсхүл эрх бүхий албан ёсны борлуулагчийн тодорхойлолт

(Тухайн тоног төхөөрөмжид агуулагдаж буй хөргөх бодисын төрөл, хэмжээг заасан тодорхойлолт, ХЭРВЭЭ импортын үед хөргөх бодис агуулаагүй тохиолдолд цэнэглэх хөргөх бодисын төрөл, хэмжээг заасан тодорхойлолтыг үйлдвэрлэгч эсхүл нийлүүлэгчээс авсан байх)

3.8.2

 

2021-06-28 16:01:16