• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Засгийн газрын тогтоол
Нэр
1 asd Засгийн газрын 1999 оны 129 дүгээр тогтоол (Озоны үе давхаргыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр)
2 asd Засгийн газрын 1999 оны 104 дүгээр тогтоол (Озон задалдаг бодисыг импортлох, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл олгох журам)
3 asd Засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоол (Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон, хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт)
4 asd Засгийн газрын 2019 оны 70 дугаар тогтоол (Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого)
5 asd Засгийн газрын 2001 оны 54 дүгээр тогтоол (Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон лицензтэй нэвтрүүлэх барааны кодлосон жагсаалт)
6 asd Засгийн газрын 2006 оны 296 дугаар тогтоол (Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт)
7 asd Засгийн газрын 2019 оны 468 дугаар тогтоол (Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд ээлтэй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт)
8 asd Засгийн газрын 2017 оны 290 дугаар тогтоол (Байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам)
9 asd Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтоол (Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам, Аюултай хог хаягдлын жагсаалт)
10 asd Засгийн газрын 2018 оны 157 дугаар тогтоол (Гаалийн албан татвар, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх агаар цэвэршүүлэгч, эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагч төхөөрөмжийн жагсаалт)
11 asd Засгийн газрын 2018 оны 277 дугаар тогтоол (Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхэүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох журам)
12 asd Засгийн газрын 2023 оны 107 дугаар тогтоол (Импортын барааны гаалийн албан татвараас хөнгөлөх хүнс, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах зориулалттай, тухайн үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгөөр бүртгэгдэх шинэ тоног төхөөрөмжийн жагсаалт)
13 asd Засгийн газрын 2023 оны 173 дугаар тогтоол (Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай)