• (+976) 11-312458
  • mongolia@ozone.mn
Озоны өдөр
2021: МОНРЕАЛИЙН ПРОТОКОЛ ХҮН ТӨРӨЛХТӨН, ХООЛ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛЖ, ВАКЦИНЫ ХӨРГӨЛТИЙГ ХАНГАЖ БАЙНА!

Монреалийн протокол нь озоны давхаргыг хамгаалах дэлхийн хэмжээний гэрээгээр хэрэгжиж эхэлсэн ба хэрэгжилтийн үр дүнд өнөөг хүртэл байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хийсэн хамгийн амжилттай хэлэлцээрүүдийн нэг болжээ. О...

2021-09-16 08:00:00

Дэлгэрэнгүй...