• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Арга хэмжээ, сургалт, семинар
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:13:39

Дэлгэрэнгүй...
2022 ОНЫ 10 САРЫН 19-20 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН "ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ ОЛГОХ (GSP) ОЛГОХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛҮҮД НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

...

2022-10-28 18:11:41

Дэлгэрэнгүй...
2022 оны 10 сарын 19-20 өдрүүдэд зохион байгуулсан "Хүнс, худалдаа, үйлдвэрлэлийн хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний техникчдэд хөргөлтийн засвар үйлчилгээний зөв дадал олгох (GSP) олгох" сэдэвт сургалтын илтгэлүүд нийтлэгдлээ.

...

2022-10-28 17:25:03

Дэлгэрэнгүй...
“Импортлогч, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүдэд зориулсан озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисын тээвэрлэлт, импорт, тайлагналтыг зөв мэдүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх” сэдэвт цахим сургалт 2022 оны 11 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулна

...

2022-10-26 19:15:46

Дэлгэрэнгүй...
“ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ (GSP) ОЛГОХ” сэдэвт 3 дахь сургалтыг 2022 оны 10 сарын 19-20 өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

...

2022-10-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
“ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ (GSP) ОЛГОХ” сэдэвт сургалт зохион байгуулна.

...

2022-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
Кигалийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ГФН/HFC төрлийн бодисын суурь түвшин тогтоох, квотын тогтолцоо нэвтрүүлэх талаар бодис импортлогч нарт мэдээлэл өгөх уулзалт

Кигалийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ГФН/HFC төрлийн бодисын суурь түвшин тогтоох, квотын тогтолцоо нэвтрүүлэх талаар бодис импортлогч нарт мэдээлэл өгөх нэг (1) удаагийн уулзалтыг цахимаар зохион байгуулав....

2022-06-24 09:20:00

Дэлгэрэнгүй...
“ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКЧДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВ ДАДАЛ (GSP) ОЛГОХ” СУРГАЛТЫГ 2022 ОНЫ 05 САРЫН 03-04, 05-06-НЫ ӨДРҮҮДЭД ТАНХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

...

2022-06-20 16:17:06

Дэлгэрэнгүй...
“МОНРЕАЛИЙН ПРОТОКОЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫН ИМПОРТ, ЭКСПОРТОД ХЯНАЛТ ТАВИХ ГААЛИЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ”СУРГАЛТЫГ ТАНХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ГХФН/HCFC бодисыг үе шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр (HPMP)”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний алба (ОҮА)-аас Гаалийн ерөнхий газар (ГЕГ)-тай хамтран “МОНРЕАЛИЙН ПРОТОКОЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОЗОН ЗАДАЛДА...

2022-05-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...
“МОНГОЛ УЛСАД НУТАГШУУЛСАН ХӨРГӨЛТИЙН СТАНДАРТУУДЫГ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАХ, ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ”-ыг цахимаар зохион байгууллаа

“Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколыг хэрэгжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх нь” төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд 2021 оны 10 сарын 29-ний өдөр БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний алба (ОҮА)-аас ...

2021-11-04 10:54:31

Дэлгэрэнгүй...