• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com

Шинэ мэдээлэл

Онцлох видео

  • ХҮНСНИЙ ХҮЙТЭН ХӨРГӨЛТИЙН ХЭЛХЭЭГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАЖ ХҮНСНИЙ ХОМСДОЛ, ХАЯГДЛЫГ БАГАСГАХУЙ

Зарлал

  • "Монгол Улсын гидрохлортфторт нүүрстөрөгч (HCFC/ГХФН) төрлийн озон задалдаг бодисын хэрэглээнд хийсэн хянан магадлагааны үр дүнг үндэсний оролцогч талуудад танилцуулах уулзалт"-ыг 2023 оны 9 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулна.

Ном хэвлэл