• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС БОЛОН БУСАД ОРЛУУЛАХ БОДИС, ТЭДГЭЭРИЙГ АГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН КВОТ, ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАХИАЛГАД ХАМРАГДАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА

ИРГЭН

ЖУРМЫН ЗААЛТ

1

Албан бичиг

Өргөдөл

 

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

3

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох тоо хэмжээнд багтсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өмнөх оны импортолсон, худалдсан, ашигласан бодисын зарцуулалт, хэрэглээ, түүнийг агуулсан тоног төхөөрөмжийн борлуулалт, нийлүүлэлтийн тухай холбогдох тайланг маягтын дагуу гаргаж, гаалийн мэдүүлгийн хуудасны хуулбарын хамт жил бүрийн 12 дугаар сарын 30-ны дотор БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний албанд ирүүлэх

(Маягт, загвар хэсгээс татаж авах)

2.1.4

4

2.1.4-т заасан хугацаанд шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдээс бусад тайлангаа ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад дараа жилийн импортын тоо, хэмжээнд хамрагдах эрх үүсэх ба эрх үүсэн аж ахуй нэгж, байгууллага нь бүртгүүлэх маягт бөглөж жил бүрийн 12 дугаар сарын 30-ны дотор БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний албанд ирүүлэх

(Маягт, загвар хэсгээс татаж авах)

2.1.5

 

2021-06-28 16:43:40