• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Сайдын тушаал
Нэр
1 asd БОАЖ-ын сайд, Гадаад харилцааны сайдын 2009 оны 334/104 тоот тушаал (Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах)
2 asd БОАЖ-ын сайд, Гадаад харилцааны сайдын 2015 оны А356/396 тоот тушаал (Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал батлах тухай)
3 asd БОНХАЖ-ын сайдын 2016 оны А/107 тоот тушаал “Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц”, “Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протокол”-ын нэгдсэн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
4 asd БОАЖ-ын сайдын 2017 оны А/349 тоот тушаал (Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэл)
5 asd БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/450 дугаар тушаал (Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмж импортлох тухайн жилийн тоо хэмжээний хуваарьт бүртгүүлэх маягт, тайлангийн маягт)
6 asd БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/452 тоот тушаал (Эрх олгох тухай)
7 asd БОАЖ-ын сайд, Сангийн сайдын 2018 оны А-429/257 тоот тушаал (Үүсэх хог хаягдлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч хариуцах зарим бүтээгдэхүүний жагсаалт)