• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Олон улсад хүчин төгөлдөр "Чадамжийн гэрчилгээ" -г авах боломж Хүнсний хөргөлтийн салбарт ажиллаж буй Хөргөлтийн техникч, машинист нарт нээгдэж байна.
Өмнөх мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх үнэлгээ - RPL V
 
Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан техникч нар II, III, IV түвшинд өөрийн ур чадвараа үнэлүүлэх боломжтой.
Үнэлгээний ажил дараах шатуудаас бүрдэнэ. Үүнд:
1. Бүртгэл - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmO77unWD46ZdxQ80eeAuLl98Qrgb78LrOUv9NIg4sDqblEg/viewform?usp=pp_url
2. Үнэлүүлэх түвшин сонгох
3. Оношлох үнэлгээ
4. Үнэлгээний орчинтой танилцах
5. Онолын үнэлгээ
6. Ур чадварын үнэлгээ
 
Бүртгэлийг 9-р сарын 30 хүртэл хүлээн авах ба бүртгүүлэгчдийн тооноос хамаарч үнэлгээ 10-р сарын дундуур зохиогдоно. Үнэлгээний өдрүүдийн хугацааг 10-р сарын 1-ээс хойш зарлана. 
Тодруулах зүйл байвал 8800-3181 утсаар холбогдоно уу.
2023-09-29 09:52:19