• (+976) 11-312458
 • mongolia.ozone@gmail.com
Хөргөлтийн технологийн мэдээлэл
 • Хөргөх бодисыг юүлэх Чадамжийн Гарын авлага
 • Системийг хөргөх бодисоор цэнэглэх чадамжийн гарын авлага
 • "Хөргөлт, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний техникчдэд зориулсан цуврал видео"
 • ОЗБ-ын тухай Монреалийн Протоколын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад оруулах хувь нэмэр
 • Хөргөх бодисын талаарх шинэ журам
 • Озоны цоорхой бий болоход та ямар нөлөө үзүүлдэг вэ?
 • Таны хөргөх бодистой бортогод юу байна вэ?
 • Хөргөх бодисын хэмжээнээс түүний ОЗЧ/ODP тонн, ДДНЧ/GWP, CO2 эквивалентыг хөрвүүлэн бодох аппликейшн
 • Системийн битүүмжлэл шалгах чадамжийн гарын авлага
 • Хөргөлтийн арга ажиллагааны сайн туршлага
 • Хүйтэн сүлжээ бидний амьдралд
 • Агууржуулагчийг задлах зохистой алхмууд
 • Хөргөгчийг задлах зохистой алхмууд
 • ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН (ХА/RAC) САЛБАР ДАХЬ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ
 • Хөргөлт, агааржуулалтын засвар үйлчилгээний техникийн ажилтныг гэрчилгээжүүлэх нь
 • Хөргөлт / Агааржуулалтын системийн засвар үйлчилгээний дадал зуршил
 • Озон-уур амьсгалд ээлтэй орлуулах технологийн сонголтууд
 • Шатамхай хөргөх бодистой харьцах засвар үйлчилгээний аргачлал