• (+976) 11-312458
 • mongolia.ozone@gmail.com
Ном хэвлэл
 • Хөргөлт, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн техникч
 • Та озоны давхаргад хэрхэн тусалж чадах вэ?
 • Нарны хорт нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалах нь
 • Монреалийн протокол ба хүний эрүүл мэнд
 • Кигалын зам
 • Монреалийн Протокол хүний эрүүл мэндийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?
 • Монреалийн Протоколд оруулах Кигалийн нэмэлт өөрчлөлт: HFC-г үе шаттай бууруулах
 • Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан
 • Озоны давхаргаа хамгаалж, дэлхийн дулаарлыг сааруулахуй
 • ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ТОГТОЛЦОО НЭВТРҮҮЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААРХ ҮНДЭСНИЙ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫН ЭМХЭТГЭЛ
 • ОЗОНЫ ДАВХАРГЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР МОНГОЛ УЛСАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ
 • Манай дэлхийн хамгаалагч "Оззи" Озон
 • МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН