• (+976) 11-312458
  • mongolia@ozone.mn
“Гидрохлорфторт нүүрстөрөгч (ГХФН/HCFC)-ийн төрлийн бодисын хэрэглээг үе шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр (HPMP)
2021-06-28 15:33:04